3. A a sochy

V úterý 11. 6. jsme byli ve Veletržním paláci na programu Blízko sochy. Dozvěděli jsme se mnoho o sochách a zkusili si vymodelovat malou věc z drátků, postavit objekt ze …

Svítí citron?

Třída 3. A se zúčastnila ve fyzikálním ústav J. Heyrovského programu Posviť si citronem na duhu a pak bádej. Děti se seznámily s chemickými pomůckami. Vyzkoušely si práci s pipetou, odměrným válcem, Petriho …