Dobrodružství ve Sloupu v Čechách

V úterý ráno jsme vyjeli autobusem na dvoudenní výlet do Sloupu v Čechách. Cestou jsme se stavili na čedičové Panské skále, kde jsme se nadlábli a vyrazili jsme do penzionu U Studničků. Tam jsme si doložili věci do klubovny a šli na prohlídku skalního hradu Sloup, kde nás provedl pan průvodce. Pak jsme si dali oběd. Po krátké pauze jsme vyrazili na 4,7 kilometrový výlet. Cestou jsme šli po Hraběcí stezce. Stavili jsme se na rozhledně Na Stráži, na kterou někteří vylezli, dali jsme si zmrzlinu a šli jsme na vyhlídky. Potom jsme se snažili dojít do penzionu a neumřít. J Ubytovali jsme se a hráli jsme hry. Pak jsme měli výbornou večeři a šli jsme se zase projít. Paní učitelky nás strašily, že půjdeme 10 km, ale nešli jsme. Zastavili jsme se v lesním divadle a tam jsme dělali pantomimu na to, co jsme dneska zažili.

Žáci 6. B

Ve středu jsme po snídani sbalili své věci, vyfasovali svačinu a obědový balíček na cestu a svěřili svá zavazadla panu řidiči, abychom mohli pěšky vyrazit do vedlejší vesnice na exkurzi do sklárny Ajeto. Cesta vedla po žluté přes vesnici Sloup v Čechách, po rovince mezi loukami a přes lesy až do vesnice Lindava. Po několika zastávkách na občerstvení a necelých 6 kilometrech jsme dorazili ke sklárně, snědli oběd a vyrazili prozkoumat proces výroby skleněných výrobků. Nejprve jsme prošli skladovací místností, brusírnou a výrobnou forem. Na konci trasy nás čekal výhled na srdce sklárny a my jsme obdivovali sílu a zručnost sklářů, kteří právě pracovali na skleněných výrobcích. Nebýt velkého horka určitě bychom je pozorovali déle, ale takto jsme šli na limonádu a zmrzlinu do místní restaurace. Pak už jsme nasedli do autobusu, který pro nás mezi tím přijel, a vyjeli směr k domovu.

Jana Červenková, Dana Seifertová

Dana Seifertová

Comments are closed.