• 23. října 2023
  • dana-seifertova
  • 9.
  • 0

Jarmark řemesel na SŠ COPTH

Ve středu 18.10. se obě deváté třídy zúčastnily tradiční akce, kterou pořádá SŠ COPTH v Praze Libni. Škola tímto představuje svou širokou nabídku učebních i studijních oborů. Během dopoledne si …

Deváťáci v Terezíně

V pondělí 5.6. se deváté třídy vydaly na tradiční exkurzi do Terezína, kde nahlédly jednak do vojenské, jednak do židovské historie tohoto místa. Program vedený panem učitelem Jirátem byl nabitý …