Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s odst. 2 § 24 zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuje ředitelka školy ve dnech 29. – 30. 6. 2020 ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní rok bude ukončen v pátek 26. …

Školní družina

Pokud chcete dítě přihlásit na příští šk. rok, pošlete nebo přineste ( můžete naskenovat nebo vhodit do schránky u školy) vyplněný Zápisní lístek – nejpozději do 20.června ! Můžete si …